Taidekeramiikka Suomessa

Taidekeramiikka Suomessa -kirja

Toim. Hellman, Åsa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2004.