Saippuakupla, 1951

26,9 × 19,8cm, 17,5 × 13,4cm
Kaj Franck, Saippuakuplat, Nuutajärvi

Nuutajärvi 1952–1961. Saippuakuplat olivat sarjatuotannossa 1952–1961 ajoittain.