Polar-sarja: Revontulet, 1959

21,4 × 6,5cm, 27,7 × 9,3cm
Helena Tynell, Polar-sarja: Revontulet, Riihimäen Lasi Oy

Riihimäen Lasi Oy 1959–1969