Kosketus, 1987

66 × 44 cm
Timo Sarpaneva, Kosketus

Uniikki teos.