Koristepullo, 1959–1968

30–34,5 × 5cm
Nanny Still, Koristepullo, Riihimäen Lasi Oy

Riihimäen Lasi Oy 1959–1968